Què és?

El 2015 tenen lloc dues efemèrides d’elevat caràcter simbòlic pel que fa a la memòria històrica de Catalunya: el 15 d’octubre farà 75 anys de l’afusellament del president Lluís Companys per part del règim franquista, i el 20 de novembre en farà 40 de la mort del dictador Franco.

A diferència del que han fet altres països europeus i del món amb els règims dictatorials, l’Estat espanyol no ha condemnat mai el franquisme i ni Franco ni els membres dels seus governs no han estat mai jutjats. En canvi, els judicis fets durant el franquisme continuen sent vigents i les polítiques de suport a les víctimes han arribat tard i malament.

En aquest sentit, la legislació internacional no empara la llei d’amnistia de l’Estat espanyol com una llei vàlida de punt i final, tal com corroboren els informes elaborats pels organismes internacionals sobre crims contra la humanitat, reparació històrica i reconeixement a les víctimes (informes de les Nacions Unides del 2014 (1) i Informe d’Amnistia Internacional 2005 (2)).

Davant la impossibilitat de jutjar Franco per la via legal per declarar-lo culpable de Crims Contra la Humanitat, volem reclamar i exigir justícia pels crims del franquisme amb un seguit d’actes simbòlics que serveixin, també, d’acompanyament, homenatge i record a les víctimes i als seus familiars.

Aquestes activitats estan organitzades, de forma coordinada, per diverses entitats i institucions del país i tindran el punt-i-final el 20 de novembre, amb un gran acte a Barcelona.

Enllaços:
1 – Informe del Relator especial de les Nacions Unides, Pablo de Greiff, sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició (2014). Informe del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries (2014).

2 – “España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil española y del regimen franquista”. Amnistia Internacional (2005).